Min opplevelse i forbindelse med arbeids/bil ulykke i Posten

KjellKrasj_11

6. Feb 2010 var jeg utsatt for en arbeids/bilulykke i Postens tjeneste. En bil traff min bil i sjåfør siden ca. + – 70 km. hastighet. Eksakt hastighet ikke fastsatt. Postbilen ble totalvrak og ble flyttet ca. 20 m. fra kollisjons punktet. Selv ble jeg påført meget store personskader og jeg fikk et sykehusopphold på 3 uker før jeg ble utskrevet med en ganske stor bunt med smertestillende, og er i dag erklært 100 % ufør av ulykken.

Saken min burde vært en rett frem sak, men den gang ei. Posten var riktig nok på sykehuset med blomster og som jeg oppfattet også som et internt avhør. Selv viste jeg ikke hvor ulykke hadde vært, husket ingenting fra den dagen, heldigvis er mesteparten av hukommelsen kommet tilbake, bortsett fra kollisjons øyeblikket og de følgende timene. Det jeg ikke husket der og da, ble lagt til grunne for Postens internrapport, som de selv skrev slik de ønsket med manglende opplysninger og ikke korrekt fremstilling av saken. Noe jeg har en følelse på var meget avgjørende for hvordan Posten behandlet meg.

Vel et par måneder etter ulykken, begynte jeg å fungere litt og spørsmålene kom i fleng, forsikring, arbeidstilsynet osv. Posten hadde jeg ikke hørt et ord fra, heller ikke fra bilens forsikringselskap. Begynte å famle med forsikring selv. Ved henvendelse til Posten om div. hjelp, var svaret stort sett avvisende med ordlyden, dette er en ordinær bilulykke, ditt ansvar. Ved spørsmål om arbeidstilsynet var informert, var også svaret lignende. 7 april tok jeg første gang formelt kontakt med arbeidstilsynet. Der var ulykke ukjent , saken ble da innmeldt umiddelbart skriftlig av meg. Kan også nevne at jeg kontaktet arbeistilsynet i september, skriftlig, med de samme opplysninger som er omtalt seinere i innlegget mitt, med bilder. Ulykken var også ukjent hos Postbilens forsikringselskap TrygVesta, da jeg henvendte meg dit. Forklaringen jeg seinere har fått er at Posten ikke har tegnet forsikringer på sine ansatte i Postbilene, men derimot en utvidet yrkesskadeforsikring. Da forsto jeg at hjelp måtte innhentes og tilfeldigvis ble valget Ole H. Bendiksen.

Ole H. Bendiksen hadde en lang vei og gå innen yrkesskadeerstatningen ble utbetalt. I mine øyne var TrygVesta`s behandling en klar bevist trenering på å trette meg ut psykisk og økonomisk, kan ikke forstå annet. DNB overtok siste året pinnen fra TrygVesta for så å utbetale sluttsummen på yrkeskade erstatningen. Hele denne saken tok nesten 4 år.

Etter at yrkeskadeerstatningen ble avsluttet, har jeg med hjelp av Yrkesskadde forbund og Rolf Hansen samt advokat Ole H. Bendiksen, sendt Posten noen spørsmål vi vil ha svar på. Hvorfor airbagen ikke ble utløst, som høyst sansynelig kunne spart meg for noen av bruddene og skader jeg ble påført. I etterkant har Posten innrømt at passasjersiden blir koblet ut. All skriftlig kontakt mellom arbeidstilsynet og Posten blir sendt Ole H. Bendiksen. All dokumentasjon vedrørende et jernstativ jeg måtte skjæres ut av som vernetjenesten informerte meg på Postkom`s kontor at de hadde påpekt før ulykken, måtte bedres og da i henhold til slik ulykke jeg seinere ble påført.

Dette brevet til Posten, ble sendt tidlig i nov. 2013. Svar kom 29. nov. Og overhodet ingen dokumentasjon på våre spørsmål. I mine øyne total svada svar og ansvarsfraskrivelse. Ole svarte umiddelbart og slik jeg ser det ble Postens advokat fullstendig avkledd og det ble bedt om et fyldigere og bedre svar. Vi har forsatt svar tilgode, men fått et par melding, hvor det sies at Posten jobber med saken og det har også blitt skift av advokat.

Jeg vil også nevne at svaret vi fikk av advokaten til Posten var «at den direkte årsaken til ulykken var at jeg ikke overholdt vikeplikten» Dette oppfatter jeg meget injurierende. Det er ikke skiltet vikeplikt fra den veien jeg kom fra. I tillegg sto jeg stille i kollisjons øyeblikket. Var nødt for å kjøre bilen litt ut i veibanen for å få oversikt av trafikken pga. høye brøytekanter. Det ble aldri tatt ut tiltale mot meg og heller ikke fratatt sertifikatet på stedet dersom jeg hadde brutt veitrafikkloven slik advokaten til Posten hevdet. Jeg oppfatter denne uttalelsen som et resultat av Postens interne granskning av ulykken som jeg nevner tidligere som også motsier seg på dette punktet.

Jeg føler meg totalt sviktet av min arbeidsgiver Posten som har vært min arbeidsplass i 45 år. Det er en avslutning av arbeidslivet i Posten som er en skam. Kan nevne at i alle de 45 årene mine i Posten, har det vært tradisjon å avslutte med en liten markering for arbeiders avslutning i Posten. Jeg fikk aldri den avslutningen. Min øverste leder i Østfold som satt en etasje over min arbeidsplass på Grålum Postterminal, har aldri tatt en formel kontakt med meg Jeg savner også initiativ fra mitt arbeids fagforbund Postkom, men de valgt å holde seg fullstendig taus, selv om jeg under hele denne saken har informert de om utviklingen og gjentatte ganger ba de gå inn å se hva som skjer i min sak for eventuelt å forebygge fremtiden for at slikt ikke skal skje. Hadde også forventet at et kriseteam hadde blitt opprettet for å ta seg av min familie, informere om forsikring og tatt meg med til ulykkesstedet for å hjelpe meg med bearbeiding av ulykken. Den delen måtte jeg ordne selv..

Jeg vil sende en stor takk til Yrkesskaddesforbund`s leder Rolf Hansen og advokat Ole H. Bendiksen for uvurderlig hjelp. De som egentlig skulle stille opp i denne sak, har kort og godt dolket meg i ryggen.

Hilsen
Kjell Torgersen
Fhv. Landpostbud i Råde, Posten

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter