lederOm Yrkesskaddes Forbund

Hovedstyret ligger nu i Østfold som skal ivareta alle yrkesskader/ yrkessykdommer. Vår målsetning er å få lokallag i alle fylker i Norge. Vi arbeider aktivt for å forhindre flere skader, vi holder også foredrag på yrkesskoler og bedrifter. Vi skal  også ivareta dem som allerede er skadet så de kan få sine rettigheter. Støtt oss i vårt arbeide.

Yrkesskaddes Forbund ble stiftet den 2004 i Vestfold. Forbundet ble stiftet for å ivareta personer med yrkesskade/ yrkessykdom. Målet med dette var å forhindre flere skader i Norge.Vi reiser på bedriftsbesøk for å informere om farene ved å arbeide med helseskadelige stoffer. Vi har også et bredt samarbeid med AOF, Oslo og deltar på Sørmarka på Arbeidsmiljøskolen trinn 2. Vi har også et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Vi hjelper våre medlemmer med bistand til advokat og andre instanser. Vi kjører også likemannskurs som er et godt tiltak for våre medlemmer og deres pårørende. Målet med vår organisasjon er å få et landsdekkende Forbund som kan ivareta yrkesskadde over hele landet. Det er et stort behov for talsmenn som kan fremme rettighetene til våre medlemmer. Vi har hatt saker inn for Trygderetten og Lagmannsretten som har gått i positiv retning for vårt Forbund. Vi har tilknyttet oss et advokatfirma i Østfold som er spesialister på dette området. Vi slår oss ikke til ro med dette, så vi søker flere medlemmer. Jo flere vi er, jo bedre er det. Vi har møtene i Sarpsborg en gang i måneden, og da kjører vi også likemannskurs på disse møtene så våre medlemmer kan komme frem med sine problemer og synspunkter. Ta gjerne kontakt hvis dere vil ha mer informasjon.

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter