Jule Hilsen 2020

Medlemmer av Yrkeskaddes forbund. Året 2020 har vært et år som har vært preget av Corona situasjonen. Dette har gjort at det har vært litt mindre aktiviteter i forbundet enn normalt. Flere møter har dessverre blitt avlyst. Nå håper vi at det snur og at vi får et mer normalt år i 2021. Vi vil […]

Les mer

Seier i Bergen for Arne Tangen og Yrkesskaddes forbund mot NAV.

Vår advokat Ole Bendiksen vant en viktig seier mot NAV, der vårt medlem Arne tangen kjempet for å få godkjent skaden sin som yrkesskade. Saken var urettferdig og den måtte gå helt opp til Arbeids- og sosial departementet til slutt for å at han skulle få en rettferdig behandling. Vi ser at det er veldig […]

Les mer

Årsmøte torsdag 12.03.2020

Yrkesskaddes Forbund, innkaller alle medlemmer til årsmøte torsdag 12.03.2020 kl. 18.30 Møte skal holdes ved Øreåsveien 14 Rygge i Østfold. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Det blir en enkel servering. Vi sender også ut medlemskontingenten for 2020.     Husk alle utgifter til reise og opphold må betale selv.

Les mer

Feil ved utsendelse av Medlemskontingent

DET HAR NÅ BLITT SENDT UT MEDLEMSKONTINGENT. Det er ved en feil sendt ut tre fakturaer til alle medlemmene fra vår leverandør av medlemssystem Mamut og Visma. Vi har brukt dem i mange år, men ble i fjor flyttet over på et nytt system, noe som først førte til at utsendelsen for 2018 ble problematisk. […]

Les mer

Årsmøte YF  2018

Yrkesskaddes Forbund, innkaller alle medlemmer til årsmøte torsdag 08.03.2018 kl. 18.30 Møte skal holdes ved Øreåsveien 14 Rygge i Østfold. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Det blir en enkel servering. Vi sender også ut  medlemskontingenten for 2018. Husk alle utgifter til reise og opphold må betale selv. Med vennlig hilsen Styret i YF V/ leder […]

Les mer

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter