Jule Hilsen 2020

Medlemmer av Yrkeskaddes forbund.

Året 2020 har vært et år som har vært preget av Corona situasjonen. Dette har gjort at det har vært litt mindre aktiviteter i forbundet enn normalt. Flere møter har dessverre blitt avlyst. Nå håper vi at det snur og at vi får et mer normalt år i 2021.

Vi vil jobbe på for at dere får den hjelpen dere trenger. Ta kontakt hvis dere trenger hjelp med saken deres.

Med dette vil vi i styret ønske alle en god jul og et godt nyttår.

mvh Styret v / Leder Rolf Hansen

www.yrkesskadde.no

No related posts found

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter