Seier i Bergen for Arne Tangen og Yrkesskaddes forbund mot NAV.

Vår advokat Ole Bendiksen vant en viktig seier mot NAV, der vårt medlem Arne tangen kjempet for å få godkjent skaden sin som yrkesskade.

Saken var urettferdig og den måtte gå helt opp til Arbeids- og sosial departementet til slutt for å at han skulle få en rettferdig behandling. Vi ser at det er veldig viktig for vanlig mann i gata å ha et godt forbund og en god advokat i ryggen for å få igjennom det man rettmessig har krav på. ( Se nedenfor der saken kan følges som helhet. Saken har vært omtalt i en reportasje i Bergens tidene.)


Nav nektet å godkjenne yrkesskade. Nå har statsråden grepet inn og snudd saken i gjeldsoffers

Tre ganger har Nav avslått å godkjenne Arne Tangens yrkesskade. Så kom hjelpenKrim og hendelser fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).


Arne Tangen har ligget nede for telling, men er i ferd med å reise seg igjen etter å ha vunnet frem i saker mot Gjensidige Forsikring, inkassoselskapet Lindorff og Nav. Foto: Bård Bøe

Av Arne Edvardsen


Tangen får nå også en beklagelse fra Navs ytelsesdirektør for ulempene saksbehandlingen har påført ham.

– Helt fantastisk. Endelig kan jeg senke skuldrene litt og håpe på at livet skal vende tilbake til normalen, sier Tangen.

Etter å ha luftet hunden på formiddagen, tok han seg tirsdag en tur til byen med båten. Mannen som har ligget nede for telling etter å ha blitt utsatt for yrkesskade og konkurs i eget selskap, har kjempet en kamp mot Gjensidige Forsikring, inkassobyrået Lindorff, DNB og Nav for å komme på fote økonomisk.

Isaksen siste utvei
Tangen ble 100 prosent uføretrygdet da han ødela den ene foten i en arbeidsulykke i
2016.Han måtte gå til rettssak for å få yrkesskadeerstatning fra Gjensidige Forsikring i 2018, men Nav har ment at Tangen ikke var arbeidstaker etter reglene i folketrygdloven da han ble skadet.

Siste utvei for Tangens advokat, Ole Hauge Bendiksen, var å sende brev direkte til statsråd Torbjørn Røe Isaksen og be ham å rydde opp.

Mandag 29. juni mottok Tangen svarbrevet fra Isaksen. Her snur statsråden tvert om og informerer om at departementet har gitt Nav melding om at yrkesskaden må godkjennes.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mottok brev om feilbehandling. Det førte til at departementet instruerte Nav om å snu i saken.

Må omgjøre vedtaket

Isaksen viser blant annet til dommen i Bergen tingrett som slår fast at Tangen var arbeidstaker etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

Bygg din kompetanse om taksering

– Arbeids- og velferdsetaten er bedt om å omgjøre sitt vedtak, slik at etaten i sin saksbehandling legger til grunn at du var yrkesskadedekket da skaden skjedde. Jeg er glad for at saken med dette har funnet sin løsning, skriver Torbjørn Røe Isaksen i brevet til Tangen.

Tangens advokat, Ole Hauge Bendiksen, er glad for at arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng nå må gå tilbake på tidligere beslutninger.

Advokat Ole Hauge Bendiksen har vunnet frem med sin argumentasjon, og snudd tap til seier for klienten Arne Tangen. Foto: Langseth advokatfirma

– Instruerer Nav

  • Det er første gang jeg har måttet sende brev direkte til en statsråd for å få det jeganser for å være en korrekt behandling av en klient. Dette er vel det nærmeste man kommer at Isaksen instruerer Nav i hva de skal gjøre, sier Bendiksen.

Han mener at avgjørelsen viser at det finnes en fornuftig politisk ledelse, men legger til:

  • Samtidig viser saken at det er et betydelig etatsproblem. Nav har vist at de harproblemer i andre sammenhenger. I denne saken har de opptrådt slemt og vært lite flinke. Det ville være fullstendig urimelig om Nav skulle overprøve en tingrettsavgjørelse.

Bendiksen sier at han nå vil ta nødvendige skritt for på vegne av sin klient å kreve tilbake sykepenger og menerstatning fra det offentlige.

Krav mot DNB

Neste sak advokaten vil gå løs på for klienten er mot DNB. Ifølge Bendiksen blir det tatt ut stevning i løpet av juli. Kravet om erstatning gjelder varer og utstyr Tangen hevder han eide ved siden av konkursboet, som DNB skal ha kvittet seg med. Kravet er tidligere beregnet til 21 millioner kroner.

  • Dette har vært en tung kamp, sier Arne Tangen, som kan senke skuldrene og prøve å finne tilbake til et normalt livetter mange tilbakeslag. 
  • Det er kostbart å prøve å erstatte ødelagte liv. Ved siden av advokat Bendiksen harjeg hatt privatetterforsker Jan-Arnt Skjolde i sving med å rekonstruere hva som har skjedd etter at jeg ødela meg, sier Tangen.

Han sier at det ikke er blitt tid til noen form for markering etter at han vant frem mot Nav.

  • Jeg har en champis stående i kjøleskapet, men den har fått stå i fred så langt.

«Beklager ulempene»

Bergens Tidende har kontaktet arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng for en kommentar til saken. Ytelsesdirektør Bjørn Lien i Nav svarer følgende på vegne av etaten:

«I denne saken har vi lagt feil vurdering til grunn, og vi beklager ulempene det har medført. Vi vil nå gå gjennom brevet fra Arbeids- og sosialdepartementet og vurdere behovet for oppdatering av våre rutiner».

publisert: 30. juni 2020 21:48 Bergens Tidene

No related posts found

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter