Årsmøte YF  2018

Yrkesskaddes Forbund, innkaller alle medlemmer til årsmøte torsdag 08.03.2018 kl. 18.30

Møte skal holdes ved Øreåsveien 14 Rygge i Østfold.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen.

Det blir en enkel servering.

Vi sender også ut  medlemskontingenten for 2018.

Husk alle utgifter til reise og opphold må betale selv.

Med vennlig hilsen

Styret i YF

V/ leder Rolf Hansen

No related posts found

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter