YF i møte med Arbeids og sosialdepartementet.

Bra møte med Arbeids og sosialdepartementet.

statsekretaær

Vi fikk møte Statsekretær Kristian Dahlberg Hauge og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité
Erlend Wiborg. Hensikten med møte var å få frem og presisert svakhetene med systemet,
og på hvilken måte vi kan hjelpe mennesker som er blitt yrkeskadet på en lettere måte.
Slik at de får det de har krav på.

sdf

No related posts found

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter