YF i møte med Arbeids og sosialdepartementet.

Bra møte med Arbeids og sosialdepartementet. Vi fikk møte Statsekretær Kristian Dahlberg Hauge og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité Erlend Wiborg. Hensikten med møte var å få frem og presisert svakhetene med systemet, og på hvilken måte vi kan hjelpe mennesker som er blitt yrkeskadet på en lettere måte. Slik at de får det […]

Les mer

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter