Mange får diagnoser basert på spesialistutalelser i fra leger som de aldri har m…

Mange får diagnoser basert på spesialistutalelser i fra leger som de aldri har møtt. Innleide NAV-leger tjener seg rike www.nrk.no Leger skriver spesialisterklæringer på samlebånd for NAV, og tjener millionbeløp på oppdragene. Det viser en oversikt Brennpunkt har laget.

Les mer

Se om du har krav på erstatning for en Yrkesskade/Yrkessykdom.'

Se om du har krav på erstatning for en Yrkesskade/Yrkessykdom.' Så invalid er duwww.klikk.noSe om du har krav på erstatning for yrkesskade.

Les mer

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter