http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/01/24/lover-fortgang-i-kvikksoelv-erstatni…

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/01/24/lover-fortgang-i-kvikksoelv-erstatning-tannlegeassistenter Lover fortgang i kvikksølv-erstatning for tannlegeassistenterwww.abcnyheter.noArbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sier erstatningssakene for kvikksølvskadde tannlegeassistenter har høyeste prioritet i Nav.

Les mer

Lover fortgang i kvikksølv-erstatning for tannlegeassistenter

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/01/24/lover-fortgang-i-kvikksoelv-erstatning-tannlegeassistenter Lover fortgang i kvikksølv-erstatning for tannlegeassistenter www.abcnyheter.no Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sier erstatningssakene for kvikksølvskadde tannlegeassistenter har høyeste prioritet i Nav.

Les mer

Fint medlemsmøte i kveld :)

Fint medlemsmøte i kveld 🙂

Les mer

Tannlegesekretærer får yrkesskadeerstatning. http://www.dinepenger.no/regler/hu…

Tannlegesekretærer får yrkesskadeerstatning. http://www.dinepenger.no/regler/hundrevis-faar-krav-paa-erstatning-etter-kvikksoelvdom/22677980Hundrevis får krav på erstatning etter kvikksølvdomwww.dinepenger.noFÅR ERSTATNING: Flere hundre personer får nå rett til yrkesskade-erstatning, som følge av at en tidligere tannlegeassistent vant frem i Høyesterett forrige uke. Hun fikk først avslag på yrkesskade etter kvikksølvforgiftning i Trygderetten. Flere hunde saker ligger nå for tur. Foto: Odd Helge Brugran…

Les mer

Tannlegesekretærer får yrkesskadeerstatning.

Tannlegesekretærer får yrkesskadeerstatning. http://www.dinepenger.no/regler/hundrevis-faar-krav-paa-erstatning-etter-kvikksoelvdom/22677980 Hundrevis får krav på erstatning etter kvikksølvdom www.dinepenger.no FÅR ERSTATNING: Flere hundre personer får nå rett til yrkesskade-erstatning, som følge av at en tidligere tannlegeassistent vant frem i Høyesterett forrige uke. Hun fikk først avslag på yrkesskade etter kvikksølvforgiftning i Trygderetten. Flere hunde saker ligger nå for tur. Foto: Odd Helge […]

Les mer

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter