Feil på faktura for medlemskontigenten

        Hei alle medlemmer. Det har nå blitt sent ut medlemskontingent. Men det er en feil på Kid nr som vi har fått fra Banken. Vis det står ett Kid nr på Fakturaen dere får, så Skal dere ikke betale den regningen, det kommer en ny i Posten uten Kid. Dere har […]

Les mer

Årsmøte YF  2018

Yrkesskaddes Forbund, innkaller alle medlemmer til årsmøte torsdag 08.03.2018 kl. 18.30 Møte skal holdes ved Øreåsveien 14 Rygge i Østfold. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Det blir en enkel servering. Vi sender også ut  medlemskontingenten for 2018.   Husk alle utgifter til reise og opphold må betale selv. Med vennlig hilsen Styret i YF V/ […]

Les mer

I fra 2018 avholder vi møtene våre i YF sted Øreåsveien 14 i Rygge.

I fra 2018 avholder vi møtene våre i YF sted Øreåsenveien 14 i Rygge.For å komme dit med bil.Når du kommer E6 i fra Oslo.Ta av Mot Moss syd i Årevoldkrysset. kjør til 1 rundkjøring ca 500 m.Ta av mot høyre første avkjørsel.Kjør ca 500 m til neste rundkjøring.Ta til høyre ved Første avkjørsel.Da fortsetter […]

Les mer

Er vilkårene i alle forsikringsselskapene like på yrkesskadeforsikring

Er vilkårene i alle forsikringsselskapene like på yrkesskadeforsikring? JA  Klikk på linken får  lese hva som gjelder. http://nfvb.no/les-mer/er-vilkaarene-i-alle-forsikringsselskapene-like-paa-yrkesskadeforsikring-ja-article1493-312.html

Les mer

YF i møte med Arbeids og sosialdepartementet.

Bra møte med Arbeids og sosialdepartementet. Vi fikk møte Statsekretær Kristian Dahlberg Hauge og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité Erlend Wiborg. Hensikten med møte var å få frem og presisert svakhetene med systemet, og på hvilken måte vi kan hjelpe mennesker som er blitt yrkeskadet på en lettere måte. Slik at de får det […]

Les mer

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter