Nyheter

linkyf
Flere nyheter


Til Yrkesskaddes Forbund YF
v/Leder Rolf Hansen

Tusen takk til Yrkesskaddes Forbund for all hjelp og støtte igjennom erstatnings prosessen for yrkessskaden 18. oktober 2009, som har pågått over mange år.

Takk til medlemmene ved utallige medlemsmøter i Sarpsborg som deltok med gode råd og støtte som vi hadde god nytte av i denne vanskelige tiden.

Takk til «Jentene» på kjøkkenet som skaper en hyggelig og god ramme omkring medlemsmøtene.
Kan ikke få fullrost dere i styret og deres leder Rolf Hansen som alltid var tilgjengelig for samtale — rådføring og med hans likemanns arbeid i vår sak var svært verdifull.

Takk også for engasjementet i vår sak, som har vært til stor hjelp og nytte for oss i denne for oss vanskelige og krevende prosessen.

 

Vennlig hilsen Svein Baret

 

Les flere leserinnlegg her!


 

 • Vi forhindrer skader

  Vi arbeider aktivt for å forhindre flere skader,
  vi holder også foredrag på yrkesskoler og bedrifter.

 • Vi ivaretar dine rettigheter

  Vi skal også ivareta dem som allerede er skadet, så de kan få sine rettigheter.

 • Støtt oss

  Støtt oss i vårt arbeid! Doner i dag:   Doner her


 Annonsører og samarbeidspartnere:

 

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Twitter