Nyheter

Se Kidplan for foreldreinformasjon fra Smiehavna 25.03.2020

  • 0 comments
Les mer

Alle arrangementer i Smiehavna mellom 12. og 27. mars er avlyst/ utsatt.

  • 0 comments

Dette gjelder også foreldremøtet som er planlagt tirsdag 24. mars.

Les mer

Musikkforestilling i Smiehavna 16. mars kl 10

  • 0 comments

Julie Vega Dahl og Andreas Barth, en eventyrforteller og en musiker, kommer til oss med en forestilling om katter! Vi skal delta ved å være «kattekor», så vi kommer til å male oss litt i ansiktet og lære oss sangen Lille kattepus.

Les mer

Barnehagedagen 10. mars: «Ulike sammen»

  • 0 comments

10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Dagen markeres i år for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen. Ta gjerne en tur rundt i garderobene på ettermiddagen, der har vi oppslag som viser hvordan vi arbeider med vennskap, tilhørighet og inkludering.

Les mer

Koronavirus

  • 0 comments

Smiehavna følger med på råd både fra Folkehelseinstituttet og vår bransjeorganisasjon Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Smittevernmyndighetene i Sandefjord kommune kan også komme med informasjon og råd. Smiehavna ønsker å skjerpe smittevernet fra og med mandag 9. mars. Tiltakene tar utgangspunkt i en utvidet smittevernrutine fra PBL, er veldig enkle, men vi tenker at de kan

Les mer

Aksjon mot hodelus

  • 0 comments

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus. Disse arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår barnehage skal delta helgen 7. og 8. mars. Vi oppfordrer alle familiene til å støtte opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan forebygge luseplage hos oss! Ill.: Cappelendamm.no

Les mer

Tirsdag 3. mars kl 10.15 – 11 får vi i Smiehavna besøk av biskopen i Tunsberg bispedømme, Jan Otto Myrseth.

  • 0 comments

Vi vil ønske ham hjertelig velkommen, vise ham rundt i barnehagen vår og la ham få møte husdyra våre!

Les mer

FORELDREMØTE 24. MARS KL. 18.30 – 20

  • 0 comments

Til vårens foreldremøte har vi invitert Stine Sofies Stiftelse for å løfte fram temaet vold og overgrep mot barn.  Kl. 13: Skolegruppa får informasjon om temaet, tilpasset barn.  Kl. 18.30 – 20: Foreldremøte med informasjon til foreldre/ foresatte og ansatte.

Les mer