Se Kidplan for informasjon til foreldre / foresatte om sykdom og barnehage.