Smiehavna Gårdsbarnehage AS - Jeg kan når jeg er trygg! Avdelingene Husdyra Kidplan Kalender

Søke barnehageplass?

Velkommen til oss! Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. https://www.sandefjord.kommune.no/Skole-og-barnehage/Barnehage/soke—barnehageplass/

Velkommen til karneval!

Fredag 12. februar kler vi oss ut, danser, leker og slår katta ut av sekken – på hver vår avdeling, naturligvis. Se mer info i Kidplan.

Samenes nasjonaldag!

Vi blir kjent med samisk kultur og tradisjon gjennom fortelling, forming, språk, musikk, mat, lek, lassokasting m.m.

RSS Barnehage.no

Våre Gallerier

E-post: perivar@smiehavna.no E-post: ingergrete@smiehavna.no

Aktivitetskalender

Gårdsbarnehage

Det å få tilbringe barneåra sine i et aktivt gårdsmiljø gir minner for livet. Det er stadig færre som får denne muligheten, og gårdene preges mer og mer av krav til effektivitet og spesialisering. Ved å drive en gårdsbarnehage ønsker vi å tilby en del barn nettopp disse gode, livsnære opplevelsene som natur og landbruk kan gi. Det drives ikke “volumbasert” husdyrproduksjon på gården i dag, men vi har geiter, høner, kaniner, ender, katter og ponnien Astrix.

Dyr og natur

Hovedkonseptet vårt er at barn skal få trygge, gode opplevelser i nærkontakt med dyr og natur. Vi tror at denne rammen gir de beste forutsetninger for å lære verdier, kunnskaper og ferdigheter for hele livet. Respekt for liv, kunnskap om matens opprinnelse, utfordrende utemiljø, oppleve årstidsvariasjonene i full bredde, se kyllinger bli klekket og oppleve at dyr blir født, er viktige stikkord.

Lek

Barnehagen skal gi god tid til barnas egen lek. Leken er en viktig side ved barnekulturen og kan stimulere alle sider ved barnas utvikling. Her er barna kompetente og engasjerte. Leken er frivillig og på liksom, og er en fin arena for blant annet å utvikle sosiale ferdigheter og språk, trene motorikk og sanser, være kreativ og løse utfordringer, oppdage små og store ting om verden og erfare ulike følelser – med voksne som støtte.

  Smiehavna Gårdsbarnehage AS
  Gamle Bjørndalvei 5 3243 Kodal

  Tlf

  +47 33 44 28 20

  E-post

  post@smiehavna.no
  null

  Org.nr

  999 339 573 MVA