Siste nyhetene!

RSS Barnehage.no

 • Lek er ikke bare for barn! 20. april 2019
  «Leken skal og bør ha en sentral plass i barnehagehverdagen. For at det skal skje trengs det voksne som gir gode vilkår og rom for lek, samtidig som de aktivt går inn i leken og deltar på lik linje sammen med barna,» skriver barnehagelærerstudent Julia Kurylowicz.
  Julia Kurylowicz, barnehagelærerstudent ved OsloMet - Storbyuniversitetet
 • Avdeling eller basebarnehage - hva er best for barna? 19. april 2019
  - Barn, som voksne, har i dag aldri vært mer berørt av forventninger og press fra alle kanter. Barnehagehverdagen består ikke bare av lek og moro lenger, takket være «tidlig læring»-tiltaket fra regjeringen, skriver artikkelforfatteren.
  Oda M. Løvaas, barnehagelærerstudent ved OsloMet
 • «Hvordan kan en busstur styrke samspill, relasjoner, språkutvikling, kommunikasjon og foreldresamarbeid» 18. april 2019
  «Vi har begge lært oss å spørre etter kuene før denne svingen; «hvor er kuene»? Vi er like spente begge to på om de står der i dag. «DER ER KUENE» roper vi ut når de passeres.» Styrer i Huser gårdsbarnehage og vikarierende minibussjåfør, Raymond W. Tiochta, deler en historie fra barnehagehverdagen.
  Raymond W. Tiochta, styrer i Huser gårdsbarnehage
Les flere nyheter

Våre Gallerier

Velkommen til oss! Vi er Inger Grete Rotli og Per Ivar Bjørndal, eiere og styrere av barnehagen.

E-post: perivar@smiehavna.no E-post: ingergrete@smiehavna.no

Møt våre ansatte

Personalgruppa vår består av fem barnehagelærere og syv barne- og ungdomsarbeidere. Vi vil at verdiene Samhold, Engasjement og Respekt skal prege arbeidet vårt!

Aktivitetskalender

Gårdsbarnehage

Det å få tilbringe barneåra sine i et aktivt gårdsmiljø gir minner for livet. Det er stadig færre som får denne muligheten, og gårdene preges mer og mer av krav til effektivitet og spesialisering. Ved å drive en gårdsbarnehage ønsker vi å tilby en del barn nettopp disse gode, livsnære opplevelsene som natur og landbruk kan gi. Det drives ikke “volumbasert” husdyrproduksjon på gården i dag, men vi har geiter, høner, kaniner, ender, katter og ponnien Astrix.

Dyr og natur

Hovedkonseptet vårt er at barn skal få trygge, gode opplevelser i nærkontakt med dyr og natur. Vi tror at denne rammen gir de beste forutsetninger for å lære verdier, kunnskaper og ferdigheter for hele livet. Respekt for liv, kunnskap om matens opprinnelse, utfordrende utemiljø, oppleve årstidsvariasjonene i full bredde, se kyllinger bli klekket og oppleve at dyr blir født, er viktige stikkord.

Lek

Barnehagen skal gi god tid til barnas egen lek. Leken er en viktig side ved barnekulturen og kan stimulere alle sider ved barnas utvikling. Her er barna kompetente og engasjerte. Leken er frivillig og på liksom, og er en fin arena for blant annet å utvikle sosiale ferdigheter og språk, trene motorikk og sanser, være kreativ og løse utfordringer, oppdage små og store ting om verden og erfare ulike følelser – med voksne som støtte.

Kontakt oss

Hvis du trenger å få tak i oss, bruk skjemaet under.

Adresse

Smiehavna Gårdsbarnehage AS
Gamle Bjørndalvei 5 3243 Kodal

Tlf

+47 33 44 28 20

E-post

post@smiehavna.no
null

Org.nr

999 339 573 MVA